Błonie to gmina mająca ok. 20 tysięcy osób.
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne z zaktesu:

– podstawowej opieki zdrowotnej POZ,
– nocnej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej,
– ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
– medycyny pracy,
– rehabilitacji,
-poradni zdrowia psychicznego,
– badań laboratoryjnych.

Zakład w zakresie POZ pracuje w godzinach
od 08:00 do 18:00
Nocna pomoc lekarska i pielęgniarska
od18:00 do 08:00